Ведомственные нор-прав

Распечатать страницу

Відомчі нормативно-правові акти

 • Наказ "Про запровадження 2-го, зміненого, видання українськомовної дев’ятої редакції МКТП для реєстрації знаків"
 • Наказ "Про набуття чинності змінами до Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків"
 • Наказ "Про заснування української версії МПК та застосування української версії МПК 2007.10"
 • Наказ "Про застосування української версії МПК 2008.04"
 • Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
 • Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
 • Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи
 • Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі
 • Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи
 • Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі
 • Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
 • Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання
 • Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР
 • Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
 • Правила складання та подання заявки на промисловий зразок
 • Правила розгляду заявки на промисловий зразок
 • Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка
 • Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання
 • Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
 • Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми
 • Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
 • Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
 • Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
 • Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг
 • Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
 • Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів
 • Положення про перелік видових назв товарів
 • Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності
 • Регламент Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Склад Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності

Закажите регистрацию торговой марки сейчас: просто заполните заявку!

Заинтересовались нашими услугами? Мы можем вам перезвонить!

Узнайте подробнее, как зарегистрировать торговую марку или патент