Законы Украины

Распечатать страницу
 

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 19 вересня 2007 р. N 1148
                Київ

    Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії,
        пов'язані з охороною прав на об'єкти
          інтелектуальної власності


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Внести до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3354; 2005 р., N 34, 
ст. 2036), зміни, що додаються.

   2. Ця постанова набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 42


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 вересня 2007 р. N 1148

               ЗМІНИ,
     що вносяться до Порядку сплати зборів за дії,
        пов'язані з охороною прав на об'єкти
         інтелектуальної власності


   1. У пункті 2:

   абзаци перший, другий та четвертий виключити;

   в абзаці третьому слова  "національній  валюті  України"
замінити словом "гривнях".

   2. У пунктах 3, 5 і 7 слова і цифри "графами 3 і 4 додатка"
замінити словом "додатком".

   3. У пункті 3 цифри "50" замінити цифрою "5".

   4. Доповнити Порядок пунктом 3-1 такого змісту:

   "3-1. У разі коли заявником (заявниками)  чи  власником
(власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові
установи та організації, кожен збір за дії, пов'язані з охороною
прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами
13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі  10  відсотків
установленого розміру.".

   5. У пункті 5:

   в абзаці четвертому слова "призначення збору" виключити;

   в абзаці п'ятому слова і цифру "графою 1 додатка" замінити
словом "додатком";

   в абзаці восьмому слово "нерезидента"  замінити  словами
"фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або
юридичної особи з місцезнаходженням за межами України".

   6. Додаток до Порядку викласти у такій редакції:

                             "Додаток
                            до Порядку

               РОЗМІРИ
        зборів за дії, пов'язані з охороною
      прав на об'єкти інтелектуальної власності


------------------------------------------------------------------
|Код збору |     Вид збору    |  Розмір збору, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну |
|               модель              |
|----------------------------------------------------------------|
|10100   |За подання заявки     |      800      |
|     |(міжнародної заявки) на  |             |
|     |винахід (корисну модель), |             |
|     |формула якого містить не |             |
|     |більш як три пункти    |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за кожний пункт |       80      |
|     |понад три         |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |Примітка. Формулою    |             |
|     |винаходу (корисної моделі)|             |
|     |міжнародної заявки    |             |
|     |вважається формула в її  |             |
|     |кінцевій редакції, що   |             |
|     |прийнята Міжнародним бюро |             |
|     |Всесвітньої організації  |             |
|     |інтелектуальної власності |             |
|     |та відображена у перекладі|             |
|     |цієї заявки на українську |             |
|     |мову           |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10200   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за подання  |             |
|     |заявки (міжнародної    |             |
|     |заявки) на винахід    |             |
|     |(корисну модель)     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10300   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження перекладу   |             |
|     |міжнародної заявки на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|     |українською мовою та/або |             |
|     |документа про сплату збору|             |
|     |за подання заявки     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10400   |За подання клопотання про |      100      |
|     |поновлення дії міжнародної|             |
|     |заявки на винахід (корисну|             |
|     |модель) в Україні     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10500   |За продовження строку   |      100      |
|     |права на пріоритет    |             |
|     |попередньої заявки на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10600   |За продовження строку   |      100      |
|     |подання заяви про     |             |
|     |пріоритет попередньої   |             |
|     |заявки на винахід (корисну|             |
|     |модель)          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10700   |За продовження строку   |      100      |
|     |подання копії попередньої |             |
|     |заявки на винахід (корисну|             |
|     |модель)          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10800   |За продовження строку   |      400      |
|     |надходження перекладу   |             |
|     |попередньої заявки на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|     |українською мовою     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10900   |За подання заяви про   |      800      |
|     |виправлення помилки в   |             |
|     |заявці на винахід (корисну|             |
|     |модель), що не є очевидною|             |
|     |чи технічною       |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |за кожний додатковий пункт|       80      |
|     |формули винаходу (корисної|             |
|     |моделі), якщо внаслідок  |             |
|     |подання цієї заяви    |             |
|     |збільшується кількість  |             |
|     |пунктів          |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |за кожний додатковий   |      3000      |
|     |незалежний пункт формули |             |
|     |винаходу, якщо внаслідок |             |
|     |подання цієї заяви після |             |
|     |подання заяви про     |             |
|     |проведення кваліфікаційної|             |
|     |експертизи заявки на   |             |
|     |винахід збільшується   |             |
|     |кількість таких пунктів  |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11000   |За подання заявником заяви|             |
|     |про внесення до заявки на |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|     |зміни, що виникла через  |             |
|     |залежні від нього     |             |
|     |обставини:        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11001   |свого імені (найменування)|      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11002   |своєї адреси       |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11003   |адреси для листування   |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11004   |імені свого представника |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11005   |адреси свого представника |      100      |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру,   |
|     |цій заяві такої самої   |встановленого згідно з  |
|     |зміни до кожної заявки на |кодами 11001-11005    |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|     |понад одну        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11100   |За подання заяви про   |      600      |
|     |внесення до заявки на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|     |змін, пов'язаних із зміною|             |
|     |особи заявника, що виникли|             |
|     |через залежні від подавця |             |
|     |заяви обставини      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11200   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку подання|             |
|     |додаткових матеріалів до |             |
|     |заявки на винахід (корисну|             |
|     |модель) на вимогу закладу |             |
|     |експертизи        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11300   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку подання |             |
|     |додаткових матеріалів до |             |
|     |заявки на винахід (корисну|             |
|     |модель) на вимогу закладу |             |
|     |експертизи        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11400   |За подання клопотання про |      100      |
|     |публікацію відомостей про |             |
|     |заявку на видачу патенту |             |
|     |на винахід раніше 18   |             |
|     |місяців від дати подання |             |
|     |цієї заявки        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11500   |За ознайомлення з     |      100      |
|     |матеріалами заявки на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|     |після публікації     |             |
|     |відомостей про цю заявку |             |
|     |чи про видачу патенту   |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11600   |За проведення       |      3000      |
|     |кваліфікаційної експертизи|             |
|     |заявки на винахід, формула|             |
|     |якого має один незалежний |             |
|     |пункт           |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за кожний    |      3000      |
|     |незалежний пункт формули |             |
|     |винаходу понад один    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11700   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку подання|             |
|     |заяви про проведення   |             |
|     |кваліфікаційної експертизи|             |
|     |заявки на винахід та /або |             |
|     |документа про сплату збору|             |
|     |за проведення цієї    |             |
|     |експертизи        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11800   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку подання |             |
|     |заяви про проведення   |             |
|     |кваліфікаційної експертизи|             |
|     |заявки на винахід та/або |             |
|     |документа про сплату збору|             |
|     |за проведення цієї    |             |
|     |експертизи        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11900   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку надання|             |
|     |відповіді на попередній  |             |
|     |висновок закладу     |             |
|     |експертизи за заявкою на |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12000   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку надання |             |
|     |відповіді на попередній  |             |
|     |висновок закладу     |             |
|     |експертизи за заявкою на |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12100   |За подання заяви про   |      400      |
|     |перетворення заявки    |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |Примітка. Подання цієї  |             |
|     |заяви не впливає на    |             |
|     |обов'язок у разі     |             |
|     |необхідності сплатити збір|             |
|     |за кодом 11600      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12200   |За подання до Апеляційної |      1700      |
|     |палати заперечення проти |             |
|     |рішення за заявкою на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12300   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |розгляду Апеляційною   |             |
|     |палатою заперечення проти |             |
|     |рішення за заявкою на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12400   |За публікації про видачу |      200      |
|     |патенту на винахід    |             |
|     |(корисну модель)     |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за кожний аркуш |       10      |
|     |понад 15 належно     |             |
|     |оформлених аркушів опису, |             |
|     |креслень, формули     |             |
|     |винаходу (корисної моделі)|             |
|     |і реферату (сумарно), що |             |
|     |містяться у заявці    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12500   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату державного мита за |             |
|     |видачу патенту на винахід |             |
|     |(корисну модель)     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12600   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за публікації|             |
|     |про видачу патенту на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12700   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку     |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату державного мита за |             |
|     |видачу патенту на винахід |             |
|     |(корисну модель)     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12800   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку     |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за публікації|             |
|     |про видачу патенту на   |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12900   |За подання клопотання про |      100      |
|     |надання виписки з     |             |
|     |відповідного реєстру щодо |             |
|     |відомостей про певний   |             |
|     |патент на винахід (корисну|             |
|     |модель)          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13000   |За внесення до      |      800      |
|     |відповідного реєстру змін |             |
|     |щодо певного патенту на  |             |
|     |винахід (корисну модель) |             |
|     |за ініціативою власника  |             |
|     |патенту          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13100   |За видачу дубліката    |      100      |
|     |патенту на винахід    |             |
|     |(корисну модель)     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13200   |За подання заяви про   |у розмірі, встановленому |
|     |проведення кваліфікаційної|згідно з кодом 11600   |
|     |експертизи заявки, за якою|             |
|     |видано деклараційний   |             |
|     |патент на винахід, з метою|             |
|     |перетворення цього патенту|             |
|     |в патент на винахід    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13300   |За опублікування     |      400      |
|     |відомостей про видачу   |             |
|     |ліцензії на використання |             |
|     |винаходу (корисної моделі)|             |
|     |чи будь-якої кількості  |             |
|     |винаходів (корисних    |             |
|     |моделей), зазначених у  |             |
|     |патенті          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13400   |За опублікування змін до |      400      |
|     |опублікованих відомостей |             |
|     |про видачу ліцензії на  |             |
|     |використання винаходу   |             |
|     |(корисної моделі) чи будь-|             |
|     |якої кількості винаходів |             |
|     |(корисних моделей),    |             |
|     |зазначених у патенті   |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13500   |За опублікування     |      600      |
|     |відомостей про передачу  |             |
|     |права власності на винахід|             |
|     |(корисну модель) чи будь- |             |
|     |якої кількості винаходів |             |
|     |(корисних моделей),    |             |
|     |зазначених у патенті   |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13600   |За подання клопотання про |у розмірі, встановленому |
|     |проведення експертизи   |згідно з кодом 11600   |
|     |запатентованого винаходу |             |
|     |на відповідність умовам  |             |
|     |патентоспроможності з   |             |
|     |метою визнання      |             |
|     |деклараційного патенту на |             |
|     |винахід недійсним     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13700   |За подання клопотання про |      1100      |
|     |проведення експертизи   |             |
|     |запатентованої корисної  |             |
|     |моделі на відповідність  |             |
|     |умовам патентоспроможності|             |
|     |з метою визнання патенту |             |
|     |(деклараційного патенту) |             |
|     |на корисну модель     |             |
|     |недійсним         |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13800   |Річний збір за підтримання|             |
|     |чинності патенту     |             |
|     |(деклараційного патенту) |             |
|     |на винахід за кожний рік |             |
|     |дії патенту починаючи від |             |
|     |дати подання заявки:   |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13801   |перший          |      300      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13802   |другий          |      300      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13803   |третій          |      400      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13804   |четвертий         |      500      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13805   |п'ятий          |      600      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13806   |шостий          |      700      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13807   |сьомий          |      800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13808   |восьмий          |      900      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13809   |дев'ятий         |      2100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13810   |десятий          |      2100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13811   |одинадцятий        |      2100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13812   |дванадцятий        |      2100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13813   |тринадцятий        |      2100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13814   |чотирнадцятий       |      2100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13815   |п'ятнадцятий       |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13816   |шістнадцятий       |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13817   |сімнадцятий        |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13818   |вісімнадцятий       |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13819   |дев'ятнадцятий      |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13820   |двадцятий         |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13821   |двадцять перший      |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13822   |двадцять другий      |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13823   |двадцять третій      |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13824   |двадцять четвертий    |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13825   |двадцять п'ятий      |      3800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|     |Примітки:         |50 відсотків розміру,   |
|     |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з  |
|     |для офіційної публікації |кодами 13801-13825    |
|     |заяви про готовність   |             |
|     |надання будь-якій особі  |             |
|     |дозволу на використання  |             |
|     |запатентованого винаходу |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |2. Цей збір у разі його  |150 відсотків розміру,  |
|     |сплати протягом дванадцяти|встановленого згідно з  |
|     |місяців після закінчення |кодами 13801-13825    |
|     |встановленого законом   |             |
|     |строку          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13900   |Річний збір за підтримання|             |
|     |чинності патенту     |             |
|     |(деклараційного патенту) |             |
|     |на корисну модель за   |             |
|     |кожний рік дії патенту  |             |
|     |починаючи від дати подання|             |
|     |заявки:          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13901   |перший          |      300      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13902   |другий          |      300      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13903   |третій          |      400      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13904   |четвертий         |      500      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13905   |п'ятий          |      600      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13906   |шостий          |      700      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13907   |сьомий          |      800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13908   |восьмий          |      900      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13909   |дев'ятий         |      2100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13910   |десятий          |      2100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|     |Примітки:         |50 відсотків розміру,   |
|     |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з  |
|     |для офіційної публікації |кодами 13901-13910    |
|     |заяви про готовність   |             |
|     |надання будь-якій особі  |             |
|     |дозволу на використання  |             |
|     |корисної моделі      |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |2. Цей збір у разі сплати |150 відсотків розміру,  |
|     |його протягом дванадцяти |встановленого згідно з  |
|     |місяців після закінчення |кодами 13901-13910    |
|     |встановленого законом   |             |
|     |строку          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14000   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку дії  |             |
|     |патенту на винахід,    |             |
|     |об'єктом якого є     |             |
|     |лікарський засіб, засіб  |             |
|     |захисту тварин, засіб   |             |
|     |захисту рослин тощо,   |             |
|     |використання якого    |             |
|     |потребує дозволу     |             |
|     |відповідного компетентного|             |
|     |органу          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14100   |За подання клопотання про |      100      |
|     |надіслання повідомлення  |             |
|     |щодо можливості      |             |
|     |патентування винаходу   |             |
|     |(корисної моделі) в    |             |
|     |іноземних державах раніше |             |
|     |зазначеного у законі   |             |
|     |строку          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14200   |За пересилання міжнародної|      1300      |
|     |заявки згідно з правилом |             |
|     |14 Інструкції до Договору |             |
|     |про патентну кооперацію  |             |
|     ( 895_001 )        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14300   |За підготовку і      |      400      |
|     |пересилання пріоритетного |             |
|     |документа обсягом не   |             |
|     |більше ніж 30 аркушів   |             |
|     |згідно з правилом 17.1 (b)|             |
|     |Інструкції до Договору про|             |
|     |патентну кооперацію    |             |
|     ( 895_001 )        |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за кожний аркуш |       5      |
|     |починаючи з тридцять   |             |
|     |першого          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14400   |За подання клопотання про |      100      |
|     |видачу патенту України на |             |
|     |винахід, що охороняється |             |
|     |авторським свідоцтвом СРСР|             |
|     |на винахід        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14500   |За видачу свідоцтва    |      200      |
|     |представника у справах  |             |
|     |інтелектуальної власності |             |
|----------------------------------------------------------------|
| Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промисловий зразок |
|----------------------------------------------------------------|
|20100   |За подання заявки на   |      800      |
|     |промисловий зразок, яка  |             |
|     |містить один варіант   |             |
|     |зразка          |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за кожний    |             |
|     |варіант:         |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |з другого по десятий   |      100      |
|     |включно          |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |понад десятий       |      350      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20200   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за подання  |             |
|     |заявки на промисловий   |             |
|     |зразок          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20300   |За подання заяви про   |      800      |
|     |виправлення в заявці на  |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|     |помилки, що не є очевидною|             |
|     |чи технічною       |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20400   |За подання заявником заяви|             |
|     |про внесення до заявки на |             |
|     |промисловий зразок зміни, |             |
|     |що виникла через залежні |             |
|     |від нього обставини:   |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20401   |свого імені (найменування)|      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20402   |своєї адреси       |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20403   |адреси для листування   |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20404   |імені свого представника |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20405   |адреси свого представника |      100      |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру,   |
|     |цій заяві такої самої   |встановленого згідно з  |
|     |зміни до кожної заявки  |кодами 20401-20405    |
|     |понад одну        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20500   |За подання заяви про   |      600      |
|     |внесення до заявки на   |             |
|     |промисловий зразок змін, |             |
|     |пов'язаних із зміною   |             |
|     |особи заявника, що виникли|             |
|     |через залежні від подавця |             |
|     |заяви обставини      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20600   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку подання|             |
|     |додаткових матеріалів до |             |
|     |заявки на промисловий   |             |
|     |зразок на вимогу закладу |             |
|     |експертизи        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20700   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку подання |             |
|     |додаткових матеріалів до |             |
|     |заявки на промисловий   |             |
|     |зразок на вимогу закладу |             |
|     |експертизи        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20800   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку надання|             |
|     |відповіді на попередній  |             |
|     |висновок закладу     |             |
|     |експертизи за заявкою на |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|20900   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку надання |             |
|     |відповіді на попередній  |             |
|     |висновок закладу     |             |
|     |експертизи за заявкою на |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21000   |За публікацію про видачу |      150      |
|     |патенту на промисловий  |             |
|     |зразок, за кожний вид   |             |
|     |промислового зразка за  |             |
|     |варіантами, зазначеними у |             |
|     |рішенні про видачу патенту|             |
|     |у чорно-білому зображенні |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за публікацію у |      100      |
|     |кольоровому зображенні  |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21100   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату державного мита за |             |
|     |видачу патенту на     |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21200   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за публікацію|             |
|     |про видачу патенту на   |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21300   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку     |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату державного мита за |             |
|     |видачу патенту на     |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21400   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку     |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за публікацію|             |
|     |про видачу патенту на   |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21500   |За ознайомлення з     |      100      |
|     |матеріалами заявки на   |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21600   |За подання клопотання про |      100      |
|     |надання виписки з     |             |
|     |Державного реєстру    |             |
|     |патентів на промислові  |             |
|     |зразки щодо відомостей про|             |
|     |патент на промисловий   |             |
|     |зразок          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21700   |За внесення до Державного |      800      |
|     |реєстру патентів на    |             |
|     |промислові зразки змін  |             |
|     |щодо патенту на      |             |
|     |промисловий зразок за   |             |
|     |ініціативою власника   |             |
|     |патенту          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21800   |За видачу дубліката    |      100      |
|     |патенту на промисловий  |             |
|     |зразок          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|21900   |За подання до Апеляційної |      1700      |
|     |палати заперечення проти |             |
|     |рішення за заявкою на   |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22000   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |розгляду Апеляційною   |             |
|     |палатою заперечення проти |             |
|     |рішення за заявкою на   |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22100   |Річний збір за підтримання|             |
|     |чинності патенту на    |             |
|     |промисловий зразок за   |             |
|     |кожний рік дії патенту від|             |
|     |дати подання заявки:   |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22101   |перший          |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22102   |другий          |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22103   |третій          |      200      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22104   |четвертий         |      300      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22105   |п'ятий          |      450      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22106   |шостий          |      700      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22107   |сьомий          |      900      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22108   |восьмий          |      1200      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22109   |дев'ятий         |      1500      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22110   |десятий          |      1800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22111   |одинадцятий        |      1800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22112   |дванадцятий        |      1800      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22113   |тринадцятий        |      3300      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22114   |чотирнадцятий       |      3300      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22115   |п'ятнадцятий       |      3300      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|     |Примітки:         |50 відсотків розміру,   |
|     |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з  |
|     |для офіційної публікації |кодами 22101-22115    |
|     |заяви про готовність   |             |
|     |надання будь-якій особі  |             |
|     |дозволу на використання  |             |
|     |запатентованого      |             |
|     |промислового зразка    |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |2. Цей збір у разі сплати |150 відсотків розміру,  |
|     |його протягом шести    |встановленого згідно з  |
|     |місяців після       |кодами 22101-22115    |
|     |встановленого законом   |             |
|     |строку          |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22200   |За опублікування     |      400      |
|     |відомостей про видачу   |             |
|     |ліцензії на використання |             |
|     |промислового зразка    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22300   |За опублікування     |      600      |
|     |відомостей про передачу  |             |
|     |права власності на    |             |
|     |промисловий зразок    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|22400   |За опублікування змін до |      400      |
|     |опублікованих відомостей |             |
|     |про видачу ліцензії на  |             |
|     |використання промислового |             |
|     |зразка          |             |
|----------------------------------------------------------------|
|   Збори за дії, пов'язані з охороною прав на топографію   |
|         інтегральної мікросхеми (ІМС)         |
|----------------------------------------------------------------|
|30100   |За подання заявки на   |      800      |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30200   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за подання  |             |
|     |заявки на реєстрацію   |             |
|     |топографії ІМС      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30300   |За подання заяви про   |      800      |
|     |виправлення в заявці на  |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|     |помилки, що не є очевидною|             |
|     |чи технічною       |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30400   |За подання заявником заяви|             |
|     |про внесення до заявки на |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|     |зміни, що виникла через  |             |
|     |залежні від нього     |             |
|     |обставини:        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30401   |свого імені (найменування)|      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30402   |своєї адреси       |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30403   |адреси для листування   |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30404   |імені свого представника |      100      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30405   |адреси свого представника |      100      |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру,   |
|     |цій заяві такої самої   |встановленого згідно з  |
|     |зміни до кожної заявки  |кодами 30401-30405    |
|     |понад одну        |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30500   |За подання заяви про   |      600      |
|     |внесення до заявки на   |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|     |змін, пов'язаних із зміною|             |
|     |особи заявника, що виникли|             |
|     |через залежні від подавця |             |
|     |заяви обставини      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30600   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку подання|             |
|     |додаткових матеріалів до |             |
|     |заявки на реєстрацію   |             |
|     |топографії ІМС на вимогу |             |
|     |закладу експертизи    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30700   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку подання |             |
|     |додаткових матеріалів до |             |
|     |заявки на реєстрацію   |             |
|     |топографії ІМС на вимогу |             |
|     |закладу експертизи    |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30800   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку надання|             |
|     |відповіді на попередній  |             |
|     |висновок закладу     |             |
|     |експертизи за заявкою на |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|30900   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку надання |             |
|     |відповіді на попередній  |             |
|     |висновок закладу     |             |
|     |експертизи за заявкою на |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31000   |За публікацію про     |      200      |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за кожний аркуш |       10      |
|     |понад 15 належно     |             |
|     |оформленої заявки     |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31100   |За подання клопотання про |      170      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату державного мита за |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31200   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за публікацію|             |
|     |про реєстрацію топографії |             |
|     |ІМС            |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31300   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку     |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату державного мита за |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31400   |За подання клопотання про |      400      |
|     |поновлення строку     |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за публікацію|             |
|     |про реєстрацію топографії |             |
|     |ІМС            |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31500   |За подання клопотання про |      100      |
|     |надання виписки з     |             |
|     |Державного реєстру    |             |
|     |топографій ІМС щодо    |             |
|     |відомостей про топографію |             |
|     |ІМС            |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31600   |За внесення до Державного |      800      |
|     |реєстру топографій ІМС  |             |
|     |змін щодо реєстрації   |             |
|     |топографії ІМС за     |             |
|     |ініціативою власника   |             |
|     |свідоцтва         |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31700   |За ознайомлення з     |      100      |
|     |матеріалами заявки на   |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31800   |За видачу дубліката    |      100      |
|     |свідоцтва на топографію  |             |
|     |ІМС            |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|31900   |За подання до Апеляційної |      1700      |
|     |палати заперечення проти |             |
|     |рішення за заявкою на   |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|32000   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |розгляду Апеляційною   |             |
|     |палатою заперечення проти |             |
|     |рішення за заявкою на   |             |
|     |реєстрацію топографії ІМС |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|32100   |За опублікування     |      400      |
|     |відомостей про видачу   |             |
|     |ліцензії на використання |             |
|     |топографії ІМС      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|32200   |За опублікування     |      600      |
|     |відомостей про передачу  |             |
|     |права власності на    |             |
|     |топографію ІМС      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|32300   |За опублікування змін до |      400      |
|     |опублікованих відомостей |             |
|     |про видачу ліцензії на  |             |
|     |використання топографії  |             |
|     |ІМС            |             |
|----------------------------------------------------------------|
| Збори за дії, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і |
|            послуг (далі - знак)           |
|----------------------------------------------------------------|
|40100   |За подання заявки на знак |      1000      |
|     |одним заявником      |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за кожний клас |      1000      |
|     |Міжнародної класифікації |             |
|     |товарів і послуг (далі - |             |
|     |клас) понад один, номер  |             |
|     |якого зазначено у заявці |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за подання в  |      500      |
|     |заявці кольорового    |             |
|     |зображення знака     |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за кожний клас, |      1500      |
|     |номер якого наведено у  |             |
|     |повідомленні закладу   |             |
|     |експертизи понад кількість|             |
|     |класів, номери яких    |             |
|     |зазначено у заявці    |             |
|     |--------------------------+--------------------------|
|     |додатково за включення до |      6000      |
|     |знака позначення, що   |             |
|     |відображує назву держави |             |
|     |"Україна"         |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|40200   |За подання заявки на знак |130 відсотків розміру,  |
|     |кількома заявниками    |встановленого згідно з  |
|     |             |кодом 40100        |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|40300   |За подання виділеної   |      1700      |
|     |заявки на знак      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|40600   |За подання клопотання про |      400      |
|     |продовження строку    |             |
|     |надходження документа про |             |
|     |сплату збору за подання  |             |
|     |заявки на знак      |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|40700   |За ознайомлення з     |      100      |
|     |матеріалами заявки на знак|             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|40800   |За подання заяви про   |      800      |
|     |виправлення в заявці на  |             |
|  						

Закажите регистрацию торговой марки сейчас: просто заполните заявку!

Заинтересовались нашими услугами? Мы можем вам перезвонить!

Узнайте подробнее, как зарегистрировать торговую марку или патент